Farmina Vet Research

Farmina Vet Research

Výzkum, kde jde pokrok stále dál...

FVR-logoV aktivitách jako je vědecký výzkum spolupracuje firma Farmina s Ústavem výživy zvířat a hygieny potravin Univerzity Federica II v Neapoli. Tímto způsobem jsou pomocí veřejné vědecké organizace navrženy a uskutečněny experimentální studie, což svědčí o účinnosti výrobků a zaručuje vědeckou hodnotu studií. Výsledky jsou mimo jiné ověřovány v rámci publikace jako vědecké studie v mezinárodně uznávaných časopisech. Všechny výrobky Farmina Vet Life a Natural&Delicious jsou vědecky testovány. Spolupráce mezi firmou Farmina a univerzitou dala v roce 2010 vzniknout Veterinární výzkumné komisi firmy Farmina, která na základě nejnovějších vědeckých objevů vytváří pro trh nejen nová krmiva, ale také vyvíjí experimentální postupy k ověření účinnosti každého produktu, a tím zlepšuje jak organoleptické, tak výživové vlastnosti krmiv. Veterinární výzkum firmy Farmina (FVR) a jeho vědecké postupy také hodnotí účinky dlouhodobých diet.

FVR a jeho aktivity: “DISCUSS”

Komise FVR je od roku 2010 editorem vědeckého časopisu s názvem Discuss. Tento časopis byl vytvořen, aby pomohl veterinářům vypořádat se s častými problémy, které se budou během jejich profesionální kariéry objevovat. Jedním z nich je léčba patologických stavů pomocí výživy, kde je dieta jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje profylaktický a/ nebo terapeutický úspěch. Druhá část každého vydání se zabývá výzkumnými metodami a výsledky, které byly získány skupinou FVR při studiu specifických problémů. Časopis Discuss je přeložen do několika jazyků a veterinářům je poskytován zdarma.


Vyplňte prosím následující formulář


* Spočítejte ověřovací číslo